Platforma za tla Alp

Platforma za tla Alp “The Alpine Soils Platform” je bila vzpostavljena kot prva spletna stran o tleh in za tla, ki pokriva celoten alpski prostor. Je prva alpska platforma za podporo informacijam in odločanju o tleh, saj vsebuje informacije o tleh, svetovanje strokovnjakov, najboljše prakse ter vse pomembne rezultate projekta, z namenom vključitve teme tal v lokalno in regionalno upravljanje in načrtovanje.

Vsi deležniki, tako iz gozdarskega, kmetijskega in prostorskega sektorja, ter drugi si lahko pomagajo s to platformo. Osnovna platforma je v angleščini, za vsako alpsko državo pa obstajajo strani v lokalnih jezikih, kjer najdete tudi več informacij lokalnega značaja. Prav s temi informacijami smo zagotovili uporabnost in dostopnost vsem deležnikom ter interesentom.

Kmalu boste lahko pokukali v globine spletne strani v slovenskem jeziku ter poiskali odgovore na morebitna vprašanja!